Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 17. decembrī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Van Ameyde España S.A./GES Seguros y Reaseguros S.A.

(Lieta C-923/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Supremo

Pamatlietas puses

Prasītāja: Van Ameyde España S.A.

Atbildētāja: GES Seguros y Reaseguros S.A.

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/103/EK (2009. gada 16. septembris) par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību 1 3. panta pēdējā daļā, skatot to kopsakarā ar šīs direktīvas 1. pantu, netiek pieļauta valsts tiesiskā regulējuma (Likuma par civiltiesisko atbildību un mehānisko transportlīdzekļu izmantošanas apdrošināšanu 5. panta 2. punkts) interpretācija, saskaņā ar kuru tādos gadījumos kā pamatlietā aplūkotais puspiekabei nodarītie zaudējumi ir izslēgti no vilcēja obligātās apdrošināšanas seguma, jo puspiekabe tiek pielīdzināta vilcējā pārvadātajām lietām vai tādēļ, ka saistībā ar materiālajiem zaudējumiem tiek uzskatīts, ka puspiekabe un vilcējs veido vienu transportlīdzekli?

____________

1      OV 2009, L 263, 11. lpp.