Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 17 decembrie 2019 – Van Ameyde España S.A./GES Seguros y Reaseguros S.A.

(Cauza C-923/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Supremo

Părțile din procedura principală

Pârâtă-recurentă: Van Ameyde España S.A.

Reclamantă-intimată: GES Seguros y Reaseguros S.A.

Întrebarea preliminară

Articolul 3 ultimul paragraf din Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi1 , coroborat cu articolul 1 din aceeași directivă, se opune unei interpretări a legislației naționale [articolul 5 alineatul 2 din Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (Legea privind răspunderea civilă și asigurarea auto)] care, în împrejurări precum cele din litigiul principal, consideră că pagubele produse semiremorcii sunt excluse de la acoperirea asigurării auto obligatorii a tracto-camionului sau a capului tractor întrucât semiremorca este asimilată lucrurilor transportate în tracto-camion ori în capul tractor sau întrucât semiremorca este considerată, din perspectiva pagubelor materiale, că formează un vehicul unic cu tracto-camionul sau cu capul tractor?

____________

1 JO 2009, L 263, p. 11.