Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 17. decembra 2019 – Van Ameyde España S.A./GES Seguros y Reaseguros S.A.

(Zadeva C-923/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Supremo

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožena stranka in pritožnica v postopku s kasacijsko pritožbo: Van Ameyde España S.A.

Tožeča stranka in nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: GES Seguros y Reaseguros S.A.

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 3, zadnji odstavek, Direktive 2009/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta1 z dne 16. septembra 2009 o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti v povezavi s členom 1 te direktive nasprotuje razlagi nacionalne ureditve (člena 5(2) zakona o civilnopravni odgovornosti in zavarovanju pri uporabi motornih vozil), v skladu s katero se v primerih, kot je ta iz postopka v glavni stvari, šteje, da je škoda na polpriklopniku izključena iz kritja obveznega zavarovanja vlečnega vozila, ker se polpriklopnik enači s predmeti, ki se prevažajo v vlečnem vozilu, ali celo ker se šteje, da za namene materialne škode polpriklopnik skupaj z vlečnim vozilom tvori eno samo vozilo?

____________

1 UL 2009, L 263, str. 11.