Language of document :

Жалба, подадена на 25 ноември 2019 г. от NHS, Inc. срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 19 септември 2019 г. по дело T-378/18 — NHS/EUIPO

(Дело C-858/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: NHS, Inc. (представител: P. Olson, advokat)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 6 февруари 2020 г. Съдът (състав по допускането на обжалване) постанови, че не допуска обжалване по делото и че NHS, Inc. понася направените от него съдебни разноски.

____________