Language of document :

Valitus, jonka NHS, Inc. on tehnyt 25.11.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-378/18, NHS v. EUIPO, 19.9.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-858/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: NHS, Inc. (edustaja: P. Olson, advokat)

Muu osapuoli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 6.2.2020 antamallaan määräyksellä jättänyt valitusluvan myöntämättä ja määrännyt NHS, Inc:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________