Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 25. novembrī NHS, Inc iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2019. gada 19. septembra spriedumu lietā T-378/18 NHS/EUIPO

(Lieta C-858/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: NHS, Inc. (pārstāvis: P. Olson, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2020. gada 6. februāra rīkojumu Tiesa (palāta, kas nosaka, vai apelācijas sūdzības var tikt izskatītas) nosprieda, ka apelācijas sūdzība nevar tikt izskatīta un NHS, Inc. jāsedz savi tiesāšanās izdevumi pašai.

____________