Language of document :

Appell ippreżentat fil-25 ta’ Novembru 2019 milnn NHS, Inc. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fid-19 ta’ Settembru 2019 fil-Kawża T-378/18 – NHS vs EUIPO

(Kawża C-858/19)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: NHS, Inc. (rappreżentant: P. Olson, advokat)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

Permezz ta’ digriet tas-6 ta’ Frar 2020, il-Qorti tal-Ġustizzja (Awla tal-Ammissjoni tal-Appelli) iddeċidiet li l-appell ma kienx ammissibbli u li NHS, Inc. għandha tbati l-ispejjeż tagħha.

____________