Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 25 november 2019 door NHS, Inc. tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 19 september 2019 in zaak T-378/18, NHS/EUIPO

(Zaak C-859/19 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: NHS, Inc. (vertegenwoordiger: P. Olson, advocaat)

Andere partij in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Bij beschikking van 6 februari 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (kamer voor de toelating van hogere voorzieningen) de hogere voorziening niet toegelaten en NHS verwezen in haar eigen kosten.

____________