Language of document :

Odvolanie podané 25. novembra 2019: NHS, Inc. proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 19. septembra 2019 vo veci T-378/18, NHS/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

(vec C-858/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: NHS, Inc. (v zastúpení: P. Olson, advokát)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Uznesením zo 6. februára Súdny dvor (komora príslušná prijímať odvolania) rozhodol, že odvolanie nie je prípustné a NHS, Inc. znáša svoje vlastné trovy konania.

____________