Language of document :

Överklagande ingett den 25 november 2019 av NHS, Inc. av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 19 september 2019 i mål T-378/18, NHS mot EUIPO

(Mål C-858/19)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: NHS, Inc. (ombud: P. Olson, advokat)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har den 6 februari 2020 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att NHS, Inc. ska bära sina rättegångskostnader

____________