Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. prosinca 2019. uputio Rechtbank Den Haag, Sitzungsort ’s-Hertogenbosch (Nizozemska) – LH protiv Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(predmet C-921/19)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Rechtbank Den Haag, Sitzungsort ’s Hertogenbosch

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: LH

Tuženik: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Prethodna pitanja

Je li u skladu s člankom 40. stavkom 2. Direktive o postupcima1 u vezi s člankom 4. stavkom 2. Direktive o kvalifikaciji2 kao i člancima 47. i 52. Povelje Europske unije o temeljnim pravima ako tijelo odlučivanja države članice odredi da originalni dokumenti nikada ne mogu biti novi elementi ili utvrđenja ako se autentičnost tih dokumenata ne može utvrditi? Ako usklađenost s navedenim odredbama ne postoji: mijenja li nešto u tom slučaju činjenica ako podnositelj zahtjeva u okviru naknadnog zahtjeva dostavi preslike dokumenata ili dokumente koji potječu iz izvora koji se ne može objektivno provjeriti?

Treba li članak 40. Direktive o postupcima u vezi s člankom 4. stavkom 2. Direktive o kvalifikaciji tumačiti na način da je tijelu odlučivanja države članice prilikom provjere dokumenata i priznavanja njihove dokazne snage dopušteno razlikovati ih prema tomu dostavljaju li se dokumenti u okviru prvog zahtjeva ili naknadnog zahtjeva? Je li državi članici dopušteno da u slučaju dostavljanja dokumenata u okviru naknadnog zahtjeva više ne ispunjava svoju obvezu na suradnju ako se autentičnost tih dokumenata ne može utvrditi?

____________

1     Direktiva 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (SL 2013., L 180, str. 60.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 12., str. 249.)

2     Direktiva 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite (SL 2011., L 337, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 13., str. 248.).