Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 7. novembrī iesniedza Općinski sud u Velikoj Gorici (Horvātija) – RE/Privredne banke Zagreb d.d.

(Lieta C-820/19)

Tiesvedības valoda – horvātu

Iesniedzējtiesa

Općinski sud u Velikoj Gorici

Pamatlietas puses

Prasītāja: RE

Atbildētāja: Privredna banka Zagreb d.d.

Ar Vispārējās tiesas 2019. gada 6. decembra rīkojumu lieta C-820/19 ir svītrota no Eiropas Savienības Tiesas reģistra.

____________