Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Općinski sud u Velikoj Gorici (Chorwacja) w dniu 7 listopada 2019 r. – RE / Privredne banke Zagreb d.d.

(Sprawa C-820/19)

Język postępowania: chorwacki

Sąd odsyłający

Općinski sud u Velikoj Gorici

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: RE

Strona pozwana: Privredne banke Zagreb d.d.

Postanowieniem Trybunału z dnia 6 grudnia 2019 r. sprawa C-820/19 zostaje wykreślona z rejestru Trybunału Sprawiedliwości Unii europejskiej.

____________