Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Općinski sud u Velikoj Gorici (Chorvátsko) 7. novembra 2019 – RE/Privredne banke Zagreb d.d.

(vec C-820/19)

Jazyk konania: chorvátčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Općinski sud u Velikoj Gorici

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: RE

Žalovaná: Privredne banke Zagreb d.d.

Súdny dvor uznesením zo 6. decembra 2019 nariadil výmaz veci C-820/19 z registra Súdneho dvora Európskej únie.

____________