Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Općinski sud u Velikoj Gorici (Kroatien) den 7 november 2019 – RE mot Privredna banka Zagreb d.d.

(Mål C-820/19)

Rättegångsspråk: kroatiska

Hänskjutande domstol

Općinski sud u Velikoj Gorici

Parter i det nationella målet

Sökande: RE

Svarande: Privredna banka Zagreb d.d.

Genom beslut av den 6 december 2019 avskrevs mål C-820/19 vid Europeiska unionens domstol.

____________