Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Višje sodišče v Ljubljani (Slovinsko) dne 20. ledna 2020 – ALPINE BAU GMBH, Salzburg - pobočka Celje - v úpadku

(Věc C-25/20)

Jednací jazyk: slovinština

Předkládající soud

Višje sodišče v Ljubljani

Účastník původního řízení

Dlužník v úpadku: ALPINE BAU GMBH, Salzburg - pobočka Celje - v úpadku

Předběžná otázka

Musí být čl. 32 odst. 2 nařízení č. 1346/20001 vykládán v tom smyslu, že na přihlášení pohledávek do vedlejšího řízení správcem podstaty v hlavním úpadkovém řízení se uplatní ustanovení týkající se lhůt pro přihlašování pohledávek věřitelů a důsledků opožděného přihlášení pohledávek podle práva členského státu, ve kterém probíhá vedlejší řízení?

____________

1     Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení (Úř. věst. L 160, 30.6.2000, s. 1).