Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Višje sodišče v Ljubljani (Slovenien) den 20. januar 2020 – ALPINE BAU GMBH, Salzburg – filialen i Celje – under konkurs

(Sag C-25/20)

Processprog: slovensk

Den forelæggende ret

Višje sodišče v Ljubljani

Parter i hovedsagen

Insolvent skyldner: ALPINE BAU GMBH, Salzburg – filialen i Celje – under konkurs

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 32, stk. 2, i forordning nr. 1346/2000 1 fortolkes således, at den af kurator for hovedinsolvensbehandlingen indgivne anmeldelse af fordringer i en sekundær insolvensbehandling er omfattet af reglerne om fristerne for anmeldelse af kreditorers fordringer og konsekvenserne af for sen anmeldelse i medfør af lovgivningen i den medlemsstat, hvor den sekundære insolvensbehandling afvikles?

____________

1     Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 af 29.5.2000 om konkurs (EFT 2000, L 160, s. 1).