Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Višje sodišče v Ljubljani (Sloveenia) 20. jaanuaril 2020 – ALPINE BAU GMBH, Salzburg - Celje filiaal – pankrotis

(kohtuasi C-25/20)

Kohtumenetluse keel: sloveeni

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Višje sodišče v Ljubljani

Põhikohtuasja pool

Pankrotivõlgnik: ALPINE BAU GMBH, Salzburg - Celje filiaal – pankrotis

Eelotsuse küsimus

Kas määruse nr 1346/20001 artikli 32 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et põhimaksejõuetusmenetluse pankrotihalduri poolse nõuete esitamise suhtes teiseses menetluses kuuluvad kohaldamisele sätted, mis käsitlevad võlausaldajate nõuete esitamise tähtaegu ja hilinenud esitamise tagajärgi selle liikmesriigi õiguse kohaselt, kus teisene menetlus algatati?

____________

1 Nõukogu 29. mai 2000. aasta määrus (EÜ) nr 1346/2000 maksejõuetusmenetluse kohta (EÜT L 160, 30.6.2000, lk 1; ELT eriväljaanne 19/01, lk 191).