Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Višje sodišče v Ljubljani (Slovenia) on esittänyt 20.1.2020 – ALPINE BAU GMBH, Salzburg – Celjen tytäryhtiö, konkurssissa

(asia C-25/20)

Oikeudenkäyntikieli: sloveeni

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Višje sodišče v Ljubljani

Pääasian asianosainen

Maksukyvytön velallinen: ALPINE BAU GMBH, Salzburg – Celjen tytäryhtiö, konkurssissa

Ennakkoratkaisukysymys

Onko asetuksen N:o 1346/20001 32 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että päämenettelyn selvittäjän sekundäärimenettelyssä toimittamaan saatavia koskevaan ilmoitukseen sovelletaan sen jäsenvaltion, jossa sekundäärimenettely on vireillä, velkojien saatavien ilmoittamista ja näin ollen myöhässä toimitetun ilmoituksen seuraamuksia koskevia säännöksiä?

____________

1 Maksukyvyttömyysmenettelyistä 29.5.2000 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1346/2000 (EYVL 2000, L 160, s. 1).