Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. siječnja 2020. uputilo Višje sodišče v Ljubljani (Slovenija) – ALPINE BAU GMBH, Salzburg – Podružnica Celje – u stečaju

(predmet C-25/20)

Jezik postupka: slovenski

Sud koji je uputio zahtjev

Višje sodišče v Ljubljani

Stranke

Stečajni dužnik: ALPINE BAU GMBH, Salzburg – Podružnica Celje – u stečaju

Prethodno pitanje

Treba li članak 32. stavak 2. Uredbe br. 1346/20001 tumačiti na način da se na prijavu tražbina u sekundarnom postupku koju podnosi stečajni upravitelj u glavnom postupku zbog insolventnosti, primjenjuju odredbe prava države u kojoj se vodi sekundarni postupak, o rokovima za prijavu tražbina vjerovnikâ i o posljedicama nepravodobne prijave?

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 1346/2000 od 29. svibnja 2000. o stečajnom postupku (SL 2000., L 160, str. 1.)

(SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 3.)