Language of document :

A Višje sodišče v Ljubljani (Szlovénia) által 2020. január 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ALPINE BAU GMBH, Salzburg – Celjei leányvállalat, felszámolás alatt

(C-25/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: szlovén

A kérdést előterjesztő bíróság

Višje sodišče v Ljubljani

Az alapeljárás felei

Fizetésképtelen adós: ALPINE BAU GMBH, Salzburg – Celjei leányvállalat – felszámolás alatt

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az 1346/2000 rendelet1 32. cikkének (2) bekezdését, hogy követeléseknek a fizetésképtelenségi főeljárás felszámolója által másodlagos eljárásban történő bejelentésére a másodlagos eljárás helye szerinti állam jogszabályainak a hitelezői követelések bejelentése határidejére és a határidőn túli bejelentés jogkövetkezményeire vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni?

____________

1 A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelet (HL 2000. L 160., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 1. kötet, 191. o.)