Language of document :

2020 m. sausio 20 d. Višje sodišče v Ljubljani (Slovėnija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ALPINE BAU GMBH (Zalcburgas) – patronuojamoji bendrovė Celėje, kuriai iškelta nemokumo byla

(Byla C-25/20)

Proceso kalba: slovėnų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Višje sodišče v Ljubljani

Šalys pagrindinėje byloje

Nemokus skolininkas: ALPINE BAU GMBH (Zalcburgas) – patronuojamoji bendrovė Celėje, kuriai iškelta nemokumo byla

Prejudicinis klausimas

Ar Reglamento Nr. 1346/20001 32 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad pagrindinėje nemokumo byloje paskirto nemokumo administratoriaus vykdomam kreditorinių reikalavimų pateikimui šalutinėje byloje yra taikomos su kreditorinių reikalavimų pateikimo terminais ir pavėluoto pateikimo pasekmėmis susijusios nuostatos, numatytos valstybės, kurioje iškelta šalutinė byla, teisėje?

____________

1 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų (OL L 160, 2000, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 1 t., p. 191).