Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 20. januarja 2020 vložilo Višje sodišče v Ljubljani (Slovenija) – ALPINE BAU GMBH, Salzburg - Podružnica Celje - v stečaju

(Zadeva C-25/20)

Jezik postopka: slovenščina

Predložitveno sodišče

Višje sodišče v Ljubljani

Stranka v postopku v glavni stvari

Dolžnik: ALPINE BAU GMBH, Salzburg - Podružnica Celje - v stečaju

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba drugi odstavek 32. člena Uredbe 1346/20001 razlagati tako, da za prijavo terjatev upravitelja glavnega postopka zaradi insolventnosti v sekundarnem postopku veljajo določbe o rokih za prijavo terjatev upnikov in o posledicah prepoznih prijav po pravu države, ki vodi sekundami postopek?

____________

1     Uredba Sveta (ES) št. 1346/2000 z dne 29. maja 2000 o postopkih v primeru insolventnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 1, str. 191).