Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 11. listopadu 2019 x proti usnesení Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 11. září 2019 ve věci T-649/18, ruwido austria GmbH v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-823/19 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: ruwido austria GmbH (zástupce: A. Ginzburg, advokát)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Soudní dvůr Evropské unie (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) usnesením ze dne 13. února 2020 kasační opravný prostředek neuznal jako přijatelný a uložil navrhovatelce náhradu vlastních nákladů řízení.

____________