Language of document :

Appel iværksat den 11. november 2019 af ruwido austria GmbH til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 11. september 2019 i sag T-649/18 – ruwido austria GmbH mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

(Sag C-823/19 P)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: ruwido austria GmbH (ved Rechtsanwalt A. Ginzburg)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den Europæiske Unions Domstol (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 13. februar 2020 besluttet, at appellen ikke admitteres, og truffet afgørelse om, at ruwido austria GmbH bærer sine egne omkostninger.

____________