Language of document :

ruwido austria GmbH 11. novembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 11. septembri 2019. aasta määruse peale kohtuasjas T-649/18: ruwido austria GmbH versus EUIPO

(kohtuasi C-823/19 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: ruwido austria GmbH (esindaja: advokaat A. Ginzburg)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 13. veebruari 2020. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebus menetlusse võtmata ja jätta apellandi kohtukulud tema enda kanda.

____________