Language of document :

Žalba koju je 11. studenoga 2019. podnio ruwido austria GmbH protiv rješenja Općeg suda (šesto vijeće) od 11. rujna 2019. u predmetu T-649/18, ruwido austria GmbH protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo

(predmet C-823/19 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: ruwido austria GmbH (zastupnik: A. Ginzburg, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Rješenjem od 13. veljače 2020. Sud Europske unije (vijeće za dopuštanje žalbi) nije dopustio žalbu i odlučio je da žalitelj snosi vlastite troškove.

____________