Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 11. novembrī ruwido austria GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2019. gada 11. septembra rīkojumu lietā T-649/18 ruwido austria GmbH/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

(Lieta C-823/19 P)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: ruwido austria GmbH (pārstāvis: A. Ginzburg, advokāts)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2020. gada 13. februāra rīkojumu Eiropas Savienības Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda apelācijas sūdzības iesniedzējai pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________