Language of document :

Odvolanie podané 11. novembra 2019: ruwido austria GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 11. septembra 2019 vo veci T-649/18, ruwido austria GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

(vec C-823/19 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: ruwido austria GmbH (v zastúpení: A. Ginzburg, advokát)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Súdny dvor Európskej únie (komora rozhodujúca o prijateľnosti odvolaní) uznesením z 13. februára 2020 odvolanie neprijal a odvolateľke uložil povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania.

____________