Language of document :

Pritožba, ki jo je 11. novembra 2019 vložila družba ruwido austria GmbH zoper sklep Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 11. septembra 2019 v zadevi T-649/18, ruwido austria GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

(Zadeva C-823/19 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnica: ruwido austria GmbH (zastopnik: A. Ginzburg, Rechtsanwalt)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Sodišče Evropske unije (senat za dopustitev pritožb) s sklepom z dne 13. februarja 2020 pritožbe ni dopustilo in je pritožnici naložilo, da nosi svoje stroške postopka.

____________