Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 η Yieh United Steel Corp. κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) στις 3 Δεκεμβρίου 2019 στην υπόθεση T-607/15, Yieh United Steel κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-79/20 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Yieh United Steel Corp. (εκπρόσωπος: D. Luff, avocat)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurofer, Association Européenne de l’Acier, AISBL

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να κρίνει την αίτηση αναιρέσεως παραδεκτή και βάσιμη·

να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Δεκεμβρίου 2019, στην υπόθεση T-607/15, Yieh United Steel Corporation Ltd (Yusco) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

σύμφωνα με το άρθρο 61 του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποφανθεί το ίδιο οριστικά επί της διαφοράς, κάνοντας δεκτές τις πρωτοδίκως προβληθείσες αιτιάσεις της Yusco και, κατά συνέπεια, να ακυρώσει τον δασμό αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε στην αναιρεσείουσα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1429 1 της Επιτροπής, της 26ης Αυγούστου 2015, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ταϊβάν (στο εξής: προσβαλλόμενος κανονισμός ή κανονισμός οριστικού δασμού), κατά το μέρος που την αφορά·

να καταδικάσει την Επιτροπή και την πρωτοδίκως παρεμβαίνουσα να φέρουν, πέραν των δικών τους εξόδων, τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η αναιρεσείουσα στο πλαίσιο τόσο της παρούσας διαδικασίας όσο και της διαδικασίας ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Η αναιρεσείουσα υποστηρίζει ότι η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί για τους τρεις λόγους που παρατίθενται συνοπτικώς κατωτέρω.

Πρώτον, το Γενικό Δικαστήριο, αποκλείοντας την εφαρμογή του άρθρου 2, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 2016/1036 2 του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016 (βασικός κανονισμός), παρέβη τη διάταξη αυτή.

Δεύτερον, το Γενικό Δικαστήριο, μη προβαίνοντας σε προσήκουσα στάθμιση μεταξύ των συμφερόντων της Επιτροπής στο πλαίσιο της έρευνάς της και του δικαιώματος της αναιρεσείουσας να ληφθούν υπόψη τα λογιστικά βιβλία της, παρέβη το άρθρο 2, παράγραφος 5, του βασικού κανονισμού.

Τρίτον, το Γενικό Δικαστήριο, κρίνοντας εσφαλμένως ότι, για την απόρριψη εγχώριας πώλησης υπό το άρθρο 2, παράγραφος 2, του βασικού κανονισμού, δεν είναι αναγκαίο να αναζητηθεί συγκεκριμένη πρόθεση ή ειδική γνώση του πωλητή για την εξαγωγή του οικείου προϊόντος, παρέβη το άρθρο 2, παράγραφος 2, του βασικού κανονισμού.

____________

1 ΕΕ 2015, L 224, σ. 10.

2 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2016, L 176, σ. 21).