Language of document :

Žalba koju je 14. veljače 2020. podnio Yieh United Steel Corp. protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 3. prosinca 2019. u predmetu T-607/15, Yieh United Steel protiv Komisije

(predmet C-79/20 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Yieh United Steel Corp. (zastupnik: D. Luff, avocat)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Eurofer, Association Européenne de l'Acier, AISBL

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

žalbu proglasi dopuštenom i osnovanom;

ukine presudu Općeg suda Europske unije od 3. prosinca 2019. u predmetu Yieh United Steel Corporation Ltd (Yusco)/Komisija Europske unije, T-607/15;

u skladu s člankom 61. Statuta Suda konačno odluči na način da usvoji tužbeni zahtjev društva Yusco pred Općim sudom i, u skladu s time, poništi antidampinšku pristojbu koja je žalitelju određena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/14291 od 26. kolovoza 2015. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz hladnovaljanih ravnih proizvoda od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Tajvana (u daljnjem tekstu: pobijana uredba ili Uredba o konačnoj pristojbi), u mjeri u kojoj se odnosi na tužitelja;

naloži Komisiji i intervenijentima da, osim vlastitih troškova, snose žaliteljeve troškove u ovom postupku i u postupku pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj navodi da pobijanu odluku treba ukinuti na temelju tri žalbena razloga sažeta u nastavku.

Kao prvo, Opći je sud povrijedio članak 2. stavak 3. Uredbe Vijeća (EU) br. 2016/10362 od 8. lipnja 2016. (u daljnjem tekstu: Osnovna uredba) time što je pogrešno odbio primjenu ove odredbe.

Kao drugo, Opći je sud povrijedio članak 2. stavak 5. Osnovne uredbe time što nije na odgovarajući način odvagnuo Komisijine interese u okviru njezine istrage i žaliteljevo pravo da se u obzir uzme njegova evidencija.

Kao treće, Opći je sud povrijedio članak 2. stavak 2. Osnovne uredbe time što je pogrešno presudio da se kako bi se isključila domaća prodaja u skladu s člankom 2. stavkom 2. Osnovne uredbe ne zahtijeva dokazivanje posebne prodavateljeve namjere ili znanja o konačnom izvozu dotičnih proizvoda.

____________

1 SL 2015., L 224, str. 10.

2 Uredba (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (SL 2016., L 176, str. 21.)