Language of document :

A Törvényszék (második tanács) T-607/15. sz., Yieh United Steel kontra Bizottság ügyben 2019. december 3-án hozott ítélete ellen a Yieh United Steel Corp. által 2020. február 14-én benyújtott fellebbezés

(C-79/20. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Yieh United Steel Corp. (képviselő: D. Luff ügyvéd)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Eurofer, Association européenne de l’Acier, AISBL

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

nyilvánítsa elfogadhatónak és megalapozottnak a jelen fellebbezést;

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszékének a T-607/15. sz., Yieh United Steel Corporation Ltd (Yusco) kontra az Európai Unió Bizottsága ügyben 2019. december 3-án hozott ítéletét;

hozzon jogerős ítéletet a Bíróság alapokmányának 61. cikke alapján, adjon helyt a Yusco Törvényszék előtti kérelmeinek, következésképpen semmisítse meg a fellebbezővel szemben a Kínai Népköztársaságból és Tajvanról származó, rozsdamentes acélból készült, hidegen síkhengerelt termékek behozatalára vonatkozó, végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2015. augusztus 26-i (EU) 2015/1429 bizottsági végrehajtási rendelet1 (vitatott rendelet vagy végleges vámrendelet) alapján kivetett dömpingellenes vámot, amennyiben az a felperesre vonatkozik;

a Bizottságot és a beavatkozó feleket kötelezze a saját költségeiken felül a fellebbezőnél a jelen eljárás és a Törvényszék előtti eljárás keretében felmerült valamennyi költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező az alábbiakban összefoglalt három fellebbezési jogalap tekintetében kéri a megtámadott ítélet hatályon kívül helyezését.

Először is, a Törvényszék megsértette a 2016. június 8-i (EU) 2016/1036 tanácsi rendelet2 (alaprendelet) 2. cikkének (3) bekezdését, mivel tévesen mellőzte e rendelkezés alkalmazását.

Másodszor, a Törvényszék megsértette az alaprendelet 2. cikkének (5) bekezdését azzal, hogy nem megfelelően mérlegelte a Bizottság érdekeit a vizsgálata során, valamint a fellebbező ahhoz való jogát, hogy a saját nyilvántartásait figyelembe vegyék.

Harmadszor, a Törvényszék megsértette az alaprendelet 2. cikkének (2) bekezdését, amikor tévesen úgy ítélte meg, hogy az alaprendelet 2. cikkének (2) bekezdése szerinti hazai értékesítés figyelembevételének mellőzése nem követeli meg, hogy az eladónak konkrét szándékában álljon az érintett termékek végleges kivitele, vagy neki erről tudomása legyen.

____________

1 HL 2015. L 224., 10. o.

2 Az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2016. L 176., 21. o.).