Language of document :

Pritožba, ki jo je 14. februarja 2020 vložila Yieh United Steel Corp. zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 3. decembra 2019 v zadevi T-607/15, Yieh United Steel/Komisija

(Zadeva C-79/20 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Yieh United Steel Corp. (zastopnik: D. Luff, odvetnik)

Druge stranke v postopku: Evropska Komisija, Eurofer, Association Européenne de l'Acier, AISBL

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

pritožbo razglasi za dopustno in utemeljeno;

razveljavi sodbo Splošnega sodišča Evropske unije z dne 3. decembra 2019 v zadevi Yieh United Steel Corporation Ltd (Yusco)/Komisija, T-607/15;

v skladu s členom 61 Statuta Sodišča dokončno odloči tako, da ohrani trditve družbe Yusco, podane pred Splošnim sodiščem in posledično za nično razglasi protidampinško dajatev, naloženo pritožnici na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/14291 z dne 26. avgusta 2015 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajvana (v nadaljevanju: izpodbijana uredba) v delu, v katerem se nanaša na pritožnico;

Komisiji in intervenientkam naloži plačilo lastnih stroškov in vseh stroškov, ki so nastali v tem postopku ter v postopku pred Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica trdi, da bi bilo izpodbijano sodbo treba razveljaviti na podlagi treh razlogov, povzetih v nadaljevanju.

Prvič, pritožnica trdi, da je Splošno sodišče kršilo člen 2(3) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) 2016/10362 z dne 8. junija 2016 (Osnovna uredba) s tem, da napačno ni upoštevalo uporabo te določbe.

Drugič, trdi, da je Splošno sodišče kršilo člen 2(5) Osnovne uredbe s tem, da ni dovolj izravnalo interesov Komisije v kontekstu njene preiskave in pravice tožeče stranke, da se upoštevajo njene evidence.

Tretjič, trdi, da je Splošno sodišče kršilo člen 2(2) Osnovne uredbe s tem, da je napačno presodilo, da zavrnitev domače prodaje v skladu s členom 2(2) Osnovne uredbe ne predpostavlja posebne namere ali vedenja s strani prodajalca o dokončnem izvozu zadevnega blaga.

____________

1 UL 2015, L 224, str. 10.

2 Uredba (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (UL 2016, L 176, str. 21).