Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Verwaltungsgericht Berlin (Γερμανία) στις 24 Δεκεμβρίου 2019 – Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

(Υπόθεση C-938/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Verwaltungsgericht Berlin

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG

Καθής: Bundesrepublik Deutschland

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει το άρθρο 2, παράγραφος 1, της οδηγίας 2003/87/ΕΚ1 την έννοια ότι απαγορεύει κανονιστική ρύθμιση όπως εκείνη του άρθρου 2, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο, του γερμανικού νόμου περί εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου του 2011, κατά την οποία εγκατάσταση που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ομοσπονδιακού νόμου περί προστασίας από τις εκπομπές υπάγεται επίσης στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής όταν η χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας περιλαμβάνει και βοηθητικές εγκαταστάσεις από τις οποίες δεν εκπέμπονται αέρια θερμοκηπίου;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα:

Προκύπτει από τις υποχρεωτικές για τα κράτη μέλη απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο πρότυπο που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τον υπολογισμό της διορθωμένης ποσοστώσεως επιλεξιμότητας («corrected eligibility ratio») για τη θερμότητα που προέρχεται από μη υπαγόμενη στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής εγκατάσταση ότι η ποσόστωση αυτή ισχύει και για τη συνολική θερμότητα που παράγεται σε εγκατάσταση υπαγόμενη στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, εφόσον η εισαγόμενη θερμότητα μπορεί σαφώς να εντοπιστεί ως προερχόμενη από συγκεκριμένη μεταξύ πλειόνων προσδιορίσιμων και αυτοτελώς μετρούμενων ροών θερμότητας ή/και ως θερμότητα που καταναλώνεται εντός της εγκαταστάσεως;

Έχει το άρθρο 6, παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο, της αποφάσεως της Επιτροπής 2011/278/ΕΕ2 την έννοια ότι η επίμαχη διεργασία θερμότητας της υποεγκαταστάσεως με δείκτη αναφοράς θερμότητας εξυπηρετεί τομέα ή κλάδο που βάσει της αποφάσεως 2010/2/ΕΕ3 της Επιτροπής θεωρείται ότι εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής εκπομπών άνθρακα σε περίπτωση που η θερμότητα αυτή χρησιμοποιείται για την παραγωγή ψύξεως, η οποία προορίζεται για κατανάλωση από εγκατάσταση που δεν υπάγεται στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, σε τομέα ή κλάδο που εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής εκπομπών άνθρακα;

Εξαρτάται η εφαρμογή του άρθρου 6, παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο, της αποφάσεως της Επιτροπής 2011/278/ΕΕ από το κατά πόσο η παραγωγή της ψύξεως πραγματοποιείται εντός των ορίων της εγκαταστάσεως που υπάγεται στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής;

____________

1     Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ 2003, L 275, σ. 32).

2     Απόφαση της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό ενωσιακών μεταβατικών κανόνων για την εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 2011, L 130, σ. 1).

3     Απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Δεκεμβρίου 2009, που προσδιορίζει, σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κατάλογο τομέων και κλάδων οι οποίοι θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα (ΕΕ 2010, L 1, σ. 10), που καταργήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής 2014/746/ΕΕ (ΕΕ 2014, L 308, σ. 114).