Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Općinski sud u Osijeku (Chorvatsko) dne 4. prosince 2019 – S.B. v. Klinički bolnički centar Osijek

(Věc C-889/19)

Jednací jazyk: chorvatština

Předkládající soud

Općinski sud u Osijeku

Účastníci původního řízení

Žalobce: S.B.

Žalovaný: Klinički bolnički centar Osijek

Usnesením Soudního dvora Evropské unie ze dne 6. prosince 2019 se věc C-889/19 vyškrtává z jeho rejstříku.

____________