Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 4. decembrī iesniedza Općinski sud u Osijeku (Horvātija) – S.B./Klinički bolnički centar Osijek

(lieta C-889/19)

Tiesvedības valoda – horvātu

Iesniedzējtiesa

Općinski sud u Osijeku

Pamatlietas puses

Prasītāja: S.B.

Atbildētāja: Klinički bolnički centar Osijek

Ar Vispārējās tiesas 2019. gada 6. decembra rīkojumu lieta C-889/19 ir svītrota no Eiropas Savienības Tiesas reģistra.

____________