Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Općinski sud u Osijeku (Chorwacja) w dniu 4 grudnia 2019 r. – S.B. / Klinički bolnički centar Osijek

(Sprawa C-889/19)

Język postępowania: chorwacki

Sąd odsyłający

Općinski sud u Osijeku

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: S.B..

Strona pozwana: Klinički bolnički centar Osijek.

Postanowieniem Trybunału z dnia 6 grudnia 2019 r. sprawa C-889/19 zostaje wykreślona z rejestru Trybunału Sprawiedliwości Unii europejskiej.

____________