Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Općinski sud u Osijeku (Chorvátsko) 4. decembra 2019 – S.B./Klinički bolnički centar Osijek

(vec C-889/19)

Jazyk konania: chorvátčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Općinski sud u Osijeku

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: S.B.

Žalovaný: Klinički bolnički centar Osijek

Súdny dvor uznesením zo 6. decembra 2019 nariadil výmaz veci C-889/19 z registra Súdneho dvora Európskej únie.

____________