Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rayonen sad – Pazardzhik (Bulgaaria) 29. jaanuaril 2020 – SF versus Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Plovdiv

(kohtuasi C-49/20)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rayonen sad – Pazardzhik

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: SF

Vastustaja: Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Plovdiv

Eelotsuse küsimused

Esimene küsimus:

Kas direktiivi (EL) 2015/8491 artikli 2 lõiget 1 koostoimes direktiivi põhjendusega 6 ning artiklitega 4 ja 5 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus sellised riigisisesed üldnormid nagu põhikohtuasjas, mille kohaselt mille kohaselt võib 10 000 Bulgaaria leevi (BGN) suuruseid või suuremaid makseid riigisiseselt teha ainult ülekandega või maksekontole sissemaksmise teel, ning mis ei erista sularahamaksetes vastavalt isikuid ja põhjusi, vaid hõlmavad kõiki sularahamakseid füüsiliste ja juriidiliste isikute vahel?

Teine küsimus:

Kas direktiivi eesmärgi saavutamiseks on maksete puhul, direktiivi põhjendust 59 arvestades, oluline vaid nende summa, ilma et nende tasuta või tasu eest tegemine omaks mingisugust tähtsust?

Kolmas küsimus:

Millistest kriteeriumidest lähtudes saab hinnata, kas tehinguid kuritarvitatakse või kaasneb nendega suur risk?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT 2015, L 141, lk 73).