Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. siječnja 2020. uputio Rajonen sad –Pazardzhik (Bugarska) – SF protiv Teritorialne direkcie na Nacionalna agencia za prihodite – Plovdiv

(predmet C-49/20)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Rajonen sad – Pazardzhik

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: SF

Tuženik: Teritorialna direkcia na Nacionalna agencia za prihodite – Plovdiv

Prethodna pitanja

Prvo pitanje:

Treba li članak 2. stavak 1. Direktive (EU) 2015/8491 , uzimajući u obzir njezinu uvodnu izjavu 6. i članke 4. i 5., tumačiti na način da mu se protivi opći nacionalni propis, poput onog o kojem je riječ u glavnom postupku, u skladu s kojim se tuzemna plaćanja u iznosu od 10 000 leva (BGN) ili višem smiju izvršiti samo prijenosom sredstava ili uplatom na platni račun i kojim se pri gotovinskim plaćanjima ne pravi razlika ovisno o osobi ili osnovi, nego su njime obuhvaćena sva gotovinska plaćanja između fizičkih i pravnih osoba?

Drugo pitanje:

Treba li se u svrhu postizanja ciljeva Direktive, uzimajući u obzir uvodnu izjavu 59., osloniti isključivo na iznos plaćanja, neovisno o naplatnom ili nenaplatnom karakteru operacije?

Treće pitanje:

Na temelju kojih se kriterija određuje stupanj osjetljivosti transakcija ili to da predstavljaju visoki rizik?

____________

1 Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL 2015., L 141, str. 73.).