Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Rayonen sad – Pazardzhik (Bulgaria) la 29 ianuarie 2020 – SF/Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Plovdiv

(Cauza C-49/20)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Rayonen sad – Pazardzhik

Părțile din procedura principală

Reclamant: SF

Pârâtă: Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Plovdiv

Întrebările preliminare

Articolul 2 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/8491 , în lumina considerentului (6) și a articolelor 4 și 5 din această directivă, trebuie interpretat în sensul că permite o dispoziție națională generală precum cea din procedura principală - potrivit căreia plățile naționale în valoare egală sau mai mare de 10 000 BGN se efectuează exclusiv prin virament sau plata într-un cont de plăti – care pentru plata în numerar nu distinge în funcție de persoane sau de motivul plății în numerar, cuprinzând toate plățile în numerar între persoane fizice și juridice?

În scopul atingerii obiectivelor directivei, în lumina considerentului (59) al acesteia, plățile trebuie să depindă numai de cuantumul lor, fără vreo incidență a caracterului oneros sau neoneros al operațiunii?

Care sunt criteriile de evaluare a gradului de vulnerabilitate, respectiv de stabilire a existenței unui grad ridicat de risc al tranzacțiilor?

____________

1 Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO 2015, L 141, p. 73).