Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rayonen sad – Pazardzhik (Bolgarija) 29. januarja 2020 – SF/Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Plovdiv

(Zadeva C-49/20)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Rayonen sad – Pazardzhik

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: SF

Tožena stranka: Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Plovdiv

Vprašanja za predhodno odločanje

Prvo vprašanje:

Ali je člen 2(1) Direktive (EU) 2015/8491 v povezavi z uvodno izjavo 6 in členoma 4 in 5 te direktive treba razlagati tako, da dopušča splošno nacionalno določbo, kot je ta v postopku v glavni stvari, na podlagi katere se nacionalna plačila v vrednosti, enaki ali večji 10.000 bolgarskih levov (BGN), lahko opravijo samo z nakazilom ali vplačilom na plačilni račun, in se ne razlikuje, kdo opravi gotovinsko plačilo in zakaj, temveč so zajeta vsa gotovinska plačila med fizičnimi in pravnimi osebami?

Drugo vprašanje:

Ali morajo za dosego ciljev te direktive ob upoštevanju uvodne izjave 59 navedene direktive biti plačila odvisna samo od svojega zneska, ne da bi se upoštevala odplačnost ali neodplačnost transakcije?

Tretje vprašanje:

Katera so merila za presojo, ali je operacija ranljiva oziroma visoko tvegana?

____________

1 Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL 2015, L 141, str. 73).