Language of document : ECLI:EU:C:2020:31


 


 Rješenje Suda (treće vijeće) od 21. siječnja 2020. –
MN

(predmet C-813/19 PPU)(1)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Hitni prethodni postupak – Članak 99. Poslovnika Suda – Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – Europski uhidbeni nalog – Okvirna odluka 2002/584/PUP – Članak 6. stavak 1. – Pojam ,pravosudno tijelo koje izdaje uhidbeni nalog’ – Djelotvorna sudska zaštita”

1.      Policijska suradnja – Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – Okvirna odluka o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica – Pojam ,pravosudno tijelo koje izdaje uhidbeni nalog’ u smislu članka 6. stavka 1. Okvirne odluke – Državno odvjetništvo nadležno za kazneni progon protiv osobe osumnjičene za počinjenje kaznenog djela – Uključenost – Pretpostavke – Neovisnost u obavljanju dužnosti – Doseg

(Okvirna odluka Vijeća 2002/584, kako je izmijenjena Okvirnom odlukom 2009/299, čl. 6. st. 1.)

(t. 35.-42. i izreka)

2.      Policijska suradnja – Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – Okvirna odluka o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica – Izdavanje europskog uhidbenog naloga radi kaznenog progona – Nadležnost dodijeljena pravosudnom tijelu koje nije sud države članice, a sudjeluje u kaznenom sudovanju te države članice – Usklađenost sa zahtjevima djelotvorne sudske zaštite – Obveza da se predvidi sudski nadzor uvjetâ izdavanja europskog uhidbenog naloga – Doseg

(Okvirna odluka Vijeća 2002/584, kako je izmijenjena Okvirnom odlukom 2009/299)

(t. 43.-53. i izreka)

Izreka

1.

Članak 6. stavak 1. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica treba tumačiti na način da su pojmom „pravosudno tijelo koje izdaje uhidbeni nalog” u smislu te odredbe obuhvaćeni francuski državni odvjetnici koji se nalaze pod vodstvom i nadzorom njima hijerarhijski nadređenih osoba kao i u nadležnosti Ministarstva pravosuđa na temelju pravila koja se odnose na pravni položaj i ustrojstvo kojima su podvrgnuti, jer im njihov status daje jamstvo neovisnosti, osobito u odnosu na izvršnu vlast, u okviru izdavanja europskog uhidbenog naloga.

2.

Okvirnu odluku 2002/584 treba tumačiti na način da su zahtjevi svojstveni djelotvornoj sudskoj zaštiti koju treba uživati osoba protiv koje je izdan europski uhidbeni nalog u svrhu kaznenog progona ispunjeni ako su, u skladu sa zakonodavstvom države članice izdavanja, uvjeti izdavanja tog naloga i osobito njegova proporcionalnost, predmet sudskog nadzora u toj državi članici.


1SL C 19, 20. 1. 2020.