Language of document : ECLI:EU:C:2020:31


 


 A Bíróság (harmadik tanács) 2020. január 21i végzése –

MN

(C813/19. PPU. sz. ügy)(1)

„Előzetes döntéshozatal – Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás – A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke – Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Európai elfogatóparancs – 2002/584/IB kerethatározat – A 6. cikk (1) bekezdése – A »kibocsátó igazságügyi hatóság« fogalma – Hatékony bírói jogvédelem”

1.      Rendőrségi együttműködés – Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló kerethatározat – A kerethatározat 6. cikkének (1) bekezdése értelmében vett „kibocsátó igazságügyi hatóság” fogalma – Bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személlyel szemben büntetőeljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező ügyészség – Bennfoglaltság – Feltételek – Függetlenség a hatáskörök gyakorlásában – Terjedelem

(A 2009/299 kerethatározattal módosított 2002/584 tanácsi kerethatározat, 6. cikk, (1) bekezdés)

(lásd: 35–42. pont és a rendelkező rész)

2.      Rendőrségi együttműködés – Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló kerethatározat – Az európai elfogatóparancs büntetőeljárás lefolytatása céljából történő kibocsátása – Valamely tagállamnak az e tagállam büntető igazságszolgáltatásában részt vevő, nem igazságügyi hatóságára ruházott hatáskör – A hatékony bírói jogvédelem követelményeinek tiszteletben tartása – Az európai elfogatóparancs kibocsátásához fűződő feltételek bírósági felülvizsgálatának előírására vonatkozó kötelezettség – Terjedelem

(A 2009/299 kerethatározattal módosított 2002/584 tanácsi kerethatározat)

(lásd: 43–53. pont és a rendelkező rész)

Rendelkező rész

1)

Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13‑i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 6. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az ezen rendelkezés értelmében vett „kibocsátó igazságügyi hatóság” fogalma alá tartoznak a rájuk vonatkozó személyzeti és szervezeti szabályzat értelmében a feletteseik irányítása és ellenőrzése alatt álló és az igazságügyminiszter felügyelete alá tartozó francia ügyészek, mivel a jogállásuk – különösen a végrehajtó hatalomtól való – függetlenség garanciáját nyújtja számukra az európai elfogatóparancs kibocsátása keretében.

2)

A 2002/584 kerethatározatot úgy kell értelmezni, hogy a büntetőeljárás lefolytatása céljából kibocsátott európai elfogatóparanccsal érintett személyt megillető hatékony bírói jogvédelemhez kapcsolódó követelmények teljesülnek, ha a kibocsátó tagállam joga szerint az elfogatóparancs kibocsátásának feltételei, különösen pedig annak arányos jellege e tagállamban bírósági felülvizsgálat tárgyát képezik.


1 HL C 19., 2020.1.20.