Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana (Spania) la 25 ianuarie 2020 – Procedură împotriva VL

(Cauza C-36/20)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana

Procedură împotriva

VL

Altă parte: Ministerio Fiscal

Întrebările preliminare

Articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2013/32/UE1 prevede situația în care cererile de protecție internațională sunt înaintate altor autorități care nu sunt competente să le înregistreze în temeiul legislației interne, caz în care statele membre se asigură că înregistrarea are loc în decurs de 6 zile lucrătoare de la depunerea cererii.

Acest articol trebuie interpretat în sensul că judecătorul de instrucție competent să se pronunțe cu privire la plasarea sau nu în detenție a străinilor în conformitate cu dreptul național spaniol poate fi considerat ca fiind una dintre aceste „alte autorități” în fața cărora solicitanții își pot exprima intenția de a formula o cerere de protecție internațională, dar care nu sunt competente să o înregistreze?

În cazul în care judecătorul de instrucție este considerat ca fiind una dintre aceste autorități, articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2013/32/UE trebuie interpretat în sensul că acesta trebuie să informeze solicitanții cu privire la organul competent și la modalitatea în care pot formula cererile de protecție internațională și în sensul că, în cazul solicitării protecției, acesta trebuie să notifice organul competent în conformitate cu dreptul național în vederea înregistrării și a soluționării cererii de protecție internațională, precum și autoritatea administrativă competentă, pentru a i se acorda solicitantului măsurile de primire prevăzute la articolul 17 din Directiva 2013/33/UE2 ?

Articolul 26 din Directiva 2013/32/UE și articolul 8 din Directiva 2013/33/UE trebuie interpretate în sensul că nu este posibilă plasarea în detenție a resortisantului unei țări terțe, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (3) din Directiva 2013/33/UE, deoarece solicitantul este protejat de principiul nereturnării din momentul în care își exprimă intenția respectivă în fața judecătorului de instrucție?

____________

1     Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (JO 2013, L 180, p. 60).

2     Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (DO 2013, L 180, p. 96).