Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana (Španija) 25. januarja 2020 – Postopek zoper VL

(Zadeva C-36/20)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana

Postopek zoper

VL

Druga stranka: Ministerio Fiscal

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Člen 6(1), drugi pododstavek, Direktive 2013/32/EU1 določa, da če se prošnje za mednarodno zaščito podajo pri drugih organih, ki po nacionalnem pravu niso pristojni za evidentiranje, države članice zagotovijo, da se prošnja evidentira najpozneje šest dni potem, ko je prošnja podana.

Ali je treba ta člen razlagati tako, da se preiskovalni sodniki in sodnice, pristojni za odločitev o pridržanju tujcev v skladu s španskim nacionalnim zakonom, štejejo za enega od teh „drugih organov“, pri katerih lahko prosilci izrazijo svojo namero, da evidentirajo prošnjo za mednarodno zaščito, čeprav navedeni organi za to niso pristojni?

2.    Če se štejejo za enega od teh organov, ali je treba člen 6(1) Direktive 2013/32/EU razlagati tako, da morata preiskovalni sodnik ali sodnica prosilce obvestiti o tem, kje in kako je mogoče vložiti prošnjo za mednarodno zaščito, in da je treba to prošnjo v primeru njene vložitve posredovati pristojnemu organu, ki je v skladu z nacionalnim pravom pristojen za evidentiranje in obravnavo prošnje za mednarodno zaščito, in pristojnemu upravnemu organu, da bi se prosilcu zagotovili ukrepi za sprejem iz člena 17 Direktive 2013/33/EU2 ?

3.    Ali je treba člen 26 Direktive 2013/32/EU in člen 8 Direktive 2013/33/EU razlagati tako, da državljana tretje države ni treba pridržati, razen če so izpolnjene zahteve iz člena 8(3) Direktive 2013/33/EU, ker prosilca ščiti načelo nevračanja od trenutka, ko navedeno namero izrazi pri preiskovalnem sodniku ali sodnici?

____________

1 Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (UL 2013, L 180, str. 60).

2 Direktiva 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (UL 2013, L 180, str. 96).