Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof (Austria) 3. jaanuaril 2020 – B

(kohtuasi C-1/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: B

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Finanzamt Wien

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi,1 artikli 132 lõike 1 punkti g tuleb tõlgendada nii, et advokaadi teenused, mida viimane osutab kohtu määratud asjaajajana ja mille puhul ei ole tegemist tüüpiliste advokaadi osutatavate teenustega, on käibemaksust vabastatud?

____________

1 ELT 2006, L 347, lk 1.