Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 3.1.2020 – B

(asia C-1/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: B

Vastapuolena oleva viranomainen: Finanzamt Wien 9/18/19 Klosterneuburg

Ennakkoratkaisukysymys

Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY1 132 artiklan 1 kohdan g alakohtaa tulkittava siten, että asianajajan palvelujen suoritukset, jotka tämä suorittaa tuomioistuimen nimeämänä edunvalvojana – sikäli kuin kyse ei ole asianajotoiminnalle tyypillisistä palveluista –, on vapautettu arvonlisäverosta?

____________

1 EUVL 2006, L 347, s. 1.