Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. siječnja 2020. uputio Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – B

(predmet C-1/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Podnositelj revizije: B

Druga stranka u postupku: Finanzamt Wien

Prethodno pitanje

Treba li članak 132. stavak 1. točku (g) Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 tumačiti na način da se od plaćanja poreza na dodanu vrijednost izuzimaju usluge odvjetnika koje on pruža kao skrbnik kojeg imenuje sud, pod uvjetom da nije riječ o tipičnim uslugama odvjetnika?

____________

1 SL 2006., L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)